Promotion for In house Training Course

Đối tượng tham dự: khóa học được thiết kế dành cho các trưởng, phó phòng ban, cấp giám sát hoặc bất kỳ ai chịu trách nhiệm quản lý nhóm hoặc cá nhân. Những người có định hướng trở thành Giám đốc chức năng hay “Sếp” trưởng, “Sếp” phó của các phòng, ban, bộ phận trong tương lai. Phí đào tạo: $1200/ngày đào tạo (có hóa đơn VAT). Lưu ý để giảm phí đào tạo trong công ty, anh chị chọn quý IV/2018 để lên chương trình đào tạo cho khóa học này với mức phí là $800 net/ngày (áp dụng trong quý IV/2018).
Khóa học dành cho cấp giám sát & nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng các lãnh vực liên quan sales B2B, cho người dùng cuối (Sales direct to end user). Phí đào tạo: $1200/ ngày đào tạo (có hóa đơn VAT) Lưu ý để giảm phí đào tạo trong công ty, anh chị chọn quý I/2018 để lên chương trình đào tạo cho khóa học này với mức phí là $600 net/ngày (áp dụng trong quý I/2018)
Khóa học dành cho cấp trưởng phòng, chuyên viên, nhân viên các bộ phận trong công ty, bộ phận có tương tác việc liên quan đến nhau nên xếp học chung cùng lớp thì sẽ đem lại hiệu quả đào tạo cho doanh nghiệp. Phí đào tạo: $1000/ngày đào tạo (có hóa đơn VAT). Lưu ý để giảm phí đào tạo trong công ty, anh chị chọn quý II/2018 để lên chương trình đào tạo cho khóa học này với mức phí là $600 net/ngày (áp dụng trong quý II/2018).
Khóa học dành cho cấp trưởng phòng, chuyên viên, nhân viên cần đến kỹ năng đàm phán thương lượng trong việc bán hàng, thu hồi công nợ, đàm phán với người lao động, đám phán lương với ứng viên, đàm phán trong dự án ... Phí đào tạo: $1200/ ngày đào tạo (có hóa đơn VAT) Lưu ý để giảm phí đào tạo trong công ty, anh chị chọn quý III/2018 để lên chương trình đào tạo cho khóa học này với mức phí là $600 net/ngày (áp dụng trong quý III/2018)
This course is designed for managers, supervisors, team leaders who is responsible for Sales and anyone who attend on Sales processes. Training Fee: $1600/day. Training fee on promotion: $1200/day from 01/06/2018 to 31/10/2018.
This course is designed for managers, supervisors, team leaders who is responsible for construction and management General Trade distribution systems. Maximum to 25 participants. Training Fee: $1600/day. Training fee on promotion: $1200/day from 01/04/2018 to 31/07/2018.
This course is designed for middle managers, supervisors, team leaders or anyone who needs to develop their creative thinking skills to generate new ideas and resolve problems effectively. Training Fee: $1600/day. Training fee on promotion: $1200/day from 01/07/2018 to 30/09/2018.
Khóa học dành cho Nhân viên sales muốn phát triển kỹ năng giao tiếp để tự tin và nâng cao doanh số cá nhân, doanh số toàn đội. & Dành cho Cấp quản lý bán hàng, quản lý kinh doanh muốn nâng cao khả năng giao tiếp để quản lý đội ngũ bán hàng và giúp nhân viên bán hàng chinh phục những khách hàng khó tính. Phí đào tạo: $1,600/ngày đào tạo (có hóa đơn VAT). Lưu ý để giảm phí đào tạo trong công ty, anh chị chọn quý II và quý III để lên chương trình đào tạo cho khóa học này với mức phí là $1,000 net/ngày (áp dụng trong quý II/2018 và quý III/2018).
Khóa học dành cho các nhân viên bán hàng trực tiếp qua điện thoại. Phí đào tạo: $1200/ngày đào tạo (có hóa đơn VAT) Lưu ý để giảm phí đào tạo cho công ty, anh chị chọn quý I/2018 và quý IV/2018 để lên chương trình đào tạo cho khóa học này với mức phí là $700 net/ngày (áp dụng trong quý I/2018 và IV/2018).
This course is designed for the internal trainers, department manager, staff who is responsible for training and anyone who attend on training process. Training Fee: $1600/day. Training fee on promotion: $1200/day from 01/05/2018 to 30/09/2018.
Khóa học dành cho các cấp trưởng phòng, giám sát, nhân viên trong toàn công ty. Phí đào tạo $1200 (có hóa đơn VAT). Lưu ý để giảm phí đào tạo trong công ty, anh chị chọn quý II/2018 và quý IV/2018 để lên chương trình đào tạo cho khóa học này với mức phí là $600 net/ngày (áp dụng trong quý II/2018 & IV/2018).
Đầu | 1 | 2 | Cuối
Support Online
 
Chat with Me!
Consultant 01
08 37228688
Chat with Me!
Consultant 02
09 3782 3782
 
Chat with Me!
Consultant 03
08 62 83 83 81
Follow us
Update Your Profile Thuc Tap Sinh Viet Nam Follow us in Linkedin Follow our daily job posting on Face Book
Job Alert
Statistics
Online: 47
24h: 1311
Today: 967
Your IP: 54.166.207.223

HR Strategy Limited Company
Add: 8B, Street 7, Binh Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+848) 37 22 86 88(+848) 37 22 86 88
_ Hotline: (+84) 9 3782 3782

Email: customer_service@hrsvn.com  Web: www.hrstrategy.vn