Real/Easte/Property

HR Manager

Manager

HR Strategy's Client

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản. Hiện nay đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí HR Manager.

 • Nơi làm việc: TP.HCM
 • Báo cáo:  Vice President Of Human Resources
 • Thời gian làm việc: thứ 2 –thứ ½ thứ 7
 • Quản lý phòng admin & admin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.     Nhiệm vụ

 • Tham mưu cho Ban TGĐ trong công tác quản trị nguồn nhân lực bao gồm việc hoạch định nguồn nhân lực, đào tạo, tuyển dụng, quản lý hệ thống lao động tiền lương và các chính sách, công tác quan hệ lao động, đánh giá thành tích CBNV của Công ty.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Quản trị Nguồn nhân lực.
 • Hoạch định kế hoạch phát triển, lộ trình phát triển nhân sự, đánh giá khen thưởng nhân sự và tham gia xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty.
 • Xây dựng các chính sách, qui trình nhân sự để hoàn thiện hệ thống quản lý nhân sự của Công ty phù hợp với chính sách, pháp luật Nhà nước và thực tiễn Công ty.
 • Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, qui định liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực.
 • Tổ chức triển khai hoạt động tuyển dụng nhân sự hiệu quả, quản lý dữ liệu hồ sơ tuyển dụng nhân sự.
 • Truyền thông đến toàn bộ CBNV thấu hiểu về triết lý Vị nhân sinh, Tâm – Trí – Tín và văn hóa doanh nghiệp trong công tác đồng hành, chăm sóc đời sống CBNV.
 • Triển khai chính sách phát triển văn hoá doanh nghiệp, tạo động lực làm việc và thiết lập sự gắn kết giữa các phòng ban trong Công ty.
 • Thiết lập và củng cố các mối quan hệ với tổ chức Công đoàn, các cơ quan Nhà nước để xây dựng thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, thang bảng lương nhằm đảm bảo chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp cho người lao động và Công ty.
 • Phối hợp với Công đoàn tổ chức thực hiện các chương trình giao lưu, đối thoại, vui chơi giải trí, tham quan du lịch cho toàn bộ CBNV.
 • Thực hiện các công việc khác liên quan khi Ban TGĐ yêu cầu.
 • Tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan … theo qui định của Công ty.
 • Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có) khi HĐQT và Ban TGĐ yêu cầu.

2.     Trách nhiệm

 • Đảm bảo đáp ứng về số lượng và chất lượng nhân sự theo yêu cầu kế hoạch của công tác tuyển dụng, đào tạo.
 • Đảm bảo các chính sách quản trị nguồn nhân lực được xây dựng phù hợp qui định của cơ quan Nhà nước và mục tiêu kinh doanh của Công ty.
 • Đảm bảo được sự nhất quán và tính tuân thủ, hiệu lực, hiệu quả của các qui chế, qui định về quản lý nhân sự.
 • Đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của phương pháp, công cụ xây dựng hệ thống đánh giá năng lực.
 • Đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của việc xây dựng cơ cấu tổ chức của phòng ban, đơn vị mình phụ trách và tham mưu cho các phòng ban khác trên cơ sở phân định rõ chức danh, nhiệm vụ cụ thể từng vị trí, phù hợp với qui mô, sơ đồ tổ chức của Công ty và đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty

3.     Quyền hạn

 • Thực hiện các quyền hạn liên quan theo các văn bản, nội qui, qui định đã được ban hành trong Công ty.
 • Được quyền đề xuất các giải pháp cải tiến cơ cấu tổ chức.
 • Được quyền bố trí, điều động, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn công việc, đánh giá thành tích làm việc cho CBNV trong phạm vi quản lý.
 • Đề xuất tuyển dụng nhân sự, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm/bãi nhiệm nhân sự toàn Công ty (trừ các cấp thuộc HĐQT quản lý).
 • Đề xuất mua sắm trang thiết bị làm việc, tạo môi trường làm việc tích cực cho CBNV.
 • Được quyền yêu cầu các phòng ban cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công việc.

4.     Mối quan hệ làm việc

4.1 Nội bộ

 • Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ.
 • Tất cả các phòng ban trong Công ty.

4.2 Bên ngoài

 • Các nhà cung ứng lao động, đơn vị đào tạo, các hiệp hội, …
 • Các cơ quan nhà nước liên quan đến công tác quản lý lao động: Phòng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, thuế …

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chính quy ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, hành chính, luật, lao động tiền lương.
 • Từ 10 năm trở lên trong lĩnh vực nhân sự, trong đó tối thiểu 05 năm ở vị trí quản lý.
 • Nắm vững kiến thức về quản trị hệ thống nguồn nhân lực.
 • Hiểu rõ các luật, qui định của cơ quan Nhà nước như Bộ Luật lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, …
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. 
 • Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office.
 • Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức công việc tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.
 • Kỹ năng ứng biến linh hoạt, xử lý tình huống.
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
 • Ưu tiên ứng viên đã tham gia các khóa đào tạo quản lý, lãnh đạo hoặc có các chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhân sự ngắn hạn.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty bất động sản.
 • Chịu được áp lực công việc cao, có tính kiên nhẫn.

PHÚC LỢI

 • Lương: $2000-$2500, tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Thưởng hàng năm, BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ.
 • Thông tin chi tiết sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.

If it suits you & your friend in career path, please apply online your Resume (CV) to resume@hrstrategyvn.com or Call/Viber/Zalo to 0918 082 881 (Ms Sang)/ Skype ID: sangrom for further supports.

Thanks a lot.

http://www.hrstrategy.vn/

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market)