Looking for a Job?

Apply Now

Latest News

MỖI TUẦN MỘT QUYỂN SÁCH: IKIGAI – CHẤT NHẬT TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC

Mỗi tuần một quyển sách cùng nhà HR Strategy để lan tỏa giá trị nhé Anh chị em thân mến, “Ikigai – Chất Nhật Trong Từng […]

Oct 21, 2020
0

MỖI TUẦN MỘT QUYỂN SÁCH: THÓI QUEN THỨ 8 – TỪ HIỆU QUẢ ĐẾN VĨ ĐẠI

Mỗi tuần một quyển sách cùng nhà HR Strategy để lan tỏa giá trị nhé Anh Chị Em thân mến, “THÓI QUEN THỨ 8 – Từ […]

Oct 21, 2020
0