Looking for a Job?

Apply Now

Latest News

KHÓA HỌC DISC THÁNG 10/2019

Ngày 27/10/2019 sẽ tiếp tục diễn ra chương trình DISC dành cho cộng đồng do Tiến Sĩ Trịnh Quốc Trị trực tiếp giảng dạy. Địa điểm […]

Oct 18, 2019

How to Be a Decisive Leader

1. Claim your role as a competent, credible and trustworthy leader. This is fundamental to establishing yourself as a decisive leader, which is what employees look for […]

Sep 24, 2019