Looking for a Job?

Apply Now

Latest News

MỖI TUẦN MỘT QUYỂN SÁCH: NHỮNG YẾU TỐ NHÀ TUYỂN DỤNG QUAN TÂM

Mỗi tuần một quyển sách cùng nhà HR Strategy để lan tỏa giá trị nhé Anh Chị Em thân mến, “Những yếu tố nhà tuyển dụng […]

Nov 27, 2020
0

MỖI TUẦN MỘT QUYỂN SÁCH: TUYỆT CHIÊU TUYỂN DỤNG

Mỗi tuần một quyển sách cùng nhà HR Strategy để lan tỏa giá trị nhé Anh Chị Em thân mến, “Tuyệt chiêu tuyển dụng” chính là […]

Nov 27, 2020
0